Gallery

GENEVA MARCH 27 – APRIL 1ST, 2023

SIAR MEXICO CITY 18 - 20 OCTOBER 2022

SIAR MEXICO CITY 19 – 21 OCTOBER 2021

ZHANGZHOU 12 – 15 DECEMBER 2019

HONG KONG WATCH & CLOCK 3 - 7 SEPTEMBER 2019

GENEVA 12 - 16 JANUARY 2019

ZHANGZHOU 28 – 30 NOVEMBER 2018

HONG KONG WATCH & CLOCK 4 – 8 SEPTEMBER 2018

GENEVA 14 – 19 JANUARY 2018

ZHANGZHOU BLUE LIGHT CUP 18 – 19 DECEMBER 2017

MOSCOW WATCH EXPO 17 - 19 OCTOBER 2017

HONG KONG WATCH & CLOCK 5 – 9 SEPTEMBER 2017

GENEVA 15 - 20 JANUARY 2017

HONG KONG WATCH & CLOCK 6 – 10 SEPTEMBER 2016

Geneva 17 - 22 January 2016

HONG KONG WATCH & CLOCK 8 - 12 SEPTEMBER 2015

Geneva 18-23 January 2015

Shenzhen Fair 2014

Shenzhen Fair 2013

Beijing 2013

Shenzhen Fair 2012